Radionica: (Uvod u) Upravljanje WordPress projektima

WordPress se promovira kao alat za laku objavu sadržaja, no razvoj WordPress projekata je ipak drugačija (i kompliciranija) priča. Na radionici ćemo obraditi dodirne točke svakog projekta – klijente, dizajn, “bugove”, rokove, podršku korisnicima itd. – i odrediti koji faktori utječu na uspješnost tipičnog WP projekta. Poseban naglasak ćemo staviti na izbjegavanje rizika kod upravljanja WordPress projektom. 

Radionica će obraditi tri glavne faze svakog WordPress razvoja: planiranje i pripremu, realizaciju projekta, podršku nakon pokretanja projekta (after launch). Svaku fazu ćemo obraditi kroz uvodni razgovor, sesiju sa pitanjima i odgovorima te upoznavanje s modernim alatima koji nam pomažu pri vođenju projekata (JIRA, Harvest, Slack, HipChat, Zendesk, Freshbooks, Asana, Trello, Google apps, Office, Xero, osnove verzioniranja pomoću Git-a).


Prijavite se na ovu radionicu

Speaker